همانطور که می دانید نبرد سنگینی در سرور برای کسب کتیبه جاودان و شکست گینگیزها انجام شد و سرانجام لشکریان محافظ کتیبه جاودان با یک حرکت تیمی بسیار با شکوه از سوی اتحاد fenriss team1 نابود شدند و بازیکن mahyar_88358 توانست با لشکریان خود خزانه گینگیزها را نابود نماید و کتیبه جاودان را به شهر خود انتقال دهد.
با رسیدن این کتیبه به شهر کتیبه جاودان ساعتها دفاع از این گنجینه با ارزش ادامه داشت و پس از آن کتیبه برای همیشه به اسم mahyar_88358 و اتحاد fenriss team1 ثبت شد.
این افتخار بزرگ را به این دوستان تبریک و شادباش عرض می کنیم.

وضعیت

شروع : ‏1397/02/25       پایان : ‏1397/05/16       4558 بازیکن       نوع : اکسپرس

کتیبه جاودان

#بازیکنشهرتاریخوضعیتبازیکن غارت/دریافت کنندهتاریخ غارت/انتقال
1 ginghiz Ginghiz [-495, -481] ‏1397/05/11 16:02:11 غارت شده ali.ko0cho0lo0o ‏1397/05/11 22:00:05
2 ali.ko0cho0lo0o Masoud perspolice ‏1397/05/11 22:02:47 انتقال داده شده faghat his ‏1397/05/11 23:02:30
3 faghat his سیاوش اراکی ‏1397/05/11 23:02:30 انتقال داده شده jansakht1 ‏1397/05/12 01:28:40
4 jansakht1 ++ ‏1397/05/12 01:28:40 انتقال داده شده sukut1 ‏1397/05/12 01:59:05
5 sukut1 1a1a1a ‏1397/05/12 01:59:05 انتقال داده شده *جاویدان* ‏1397/05/12 02:05:11
6 *جاویدان* هشت ‏1397/05/12 02:05:11 انتقال داده شده adolf*hitler ‏1397/05/12 06:40:45
7 adolf*hitler Bravest Heart Senua ‏1397/05/12 06:40:45 انتقال داده شده mahyar_88358 ‏1397/05/12 13:13:38
8 mahyar_88358 کتیبه جاودان ‏1397/05/12 13:13:38 آرشیو شده -
#بازیکنشهراتحادوضعیت
1 yoyoo God Slayers_10 تسخیر
2 yoyoo yoyoo's city (12) تسخیر
3 «شکارچی» 007 پیرمردها تسخیر
4 jansakht1 Yazda سخت تسخیر
5 ƇƠƁƦƛ ƇƠƁƦƛ's city (12) تنهاااا تسخیر
6 hunter2018 گارد ویژه امپراطور game of thrones تسخیر
7 مهرگـــــان راد هاوایی game of thrones تسخیر
8 dimonn Κρόνος fenriss team تسخیر
9 ehsannajafvandian ehsannajafvandian's city (3) تسخیر
10 ایران پهناور MONOTO 5 fenriss team تسخیر
11 پر پرواز 141414 ایران ما تسخیر
12 خواب آلود ساوه ایران ما تسخیر
13 yoyoo (5) محمد دراگون محافظت
14 «امپراطور» 44444 game of thrones محافظت
15 hercooles 2 محافظت
16 sukut1 1 حال گیری محافظت
17 چیه؟؟ 5555 سلام عزیزم محافظت
18 «امپراطور» 66666 game of thrones محافظت
19 مهرگـــــان راد خاکستر game of thrones محافظت
20 dimonn Zeus fenriss team محافظت
21 end of win end of win two محافظت
22 end of win end of win five محافظت
23 mahyar_88358 کلید طلایی fenriss team1 محافظت
24 mahyar_88358 کتیبه جاودان fenriss team1 محافظت
#بازیکناتحاد
1 dimonn fenriss team
2 adolf*hitler fenriss team
3 mahyar_88358 fenriss team1
4 adolf*hitler fenriss team
5 adolf*hitler fenriss team
6 ali.ko0cho0lo0o fenriss team
7 adolf*hitler fenriss team
8 ali.ko0cho0lo0o fenriss team
9 adolf*hitler fenriss team
10 dimonn fenriss team
11 dimonn fenriss team
12 adolf*hitler fenriss team
13 adolf*hitler fenriss team
14 end of win
15 adolf*hitler fenriss team
16 end of win
17 adolf*hitler fenriss team
18 ali.ko0cho0lo0o fenriss team
19 adolf*hitler fenriss team
20 adolf*hitler fenriss team
21 mahyar_88358 fenriss team1
22 adolf*hitler fenriss team
23 adolf*hitler fenriss team
24 adolf*hitler fenriss team
25 adolf*hitler fenriss team
26 very easy fenriss team
27 adolf*hitler fenriss team
28 adolf*hitler fenriss team
29 adolf*hitler fenriss team
30 adolf*hitler fenriss team
31 adolf*hitler fenriss team
32 adolf*hitler fenriss team
33 dimonn fenriss team
34 *سنجاقک* fenriss team1
35 dimonn fenriss team
36 *سنجاقک* fenriss team1
37 adolf*hitler fenriss team
38 adolf*hitler fenriss team
39 adolf*hitler fenriss team
40 *سنجاقک* fenriss team1
41 adolf*hitler fenriss team
42 j u v e n t u s robbers
43 adolf*hitler fenriss team
44 adolf*hitler fenriss team
45 adolf*hitler fenriss team
46 «امپراطور» game of thrones
مدال آوران هفته
@مهاجمین
مهاجمین lsd-alaf
مهاجمین taktaz567
مهاجمین ژلوفن آبی :|
مهاجمین gingiz.
مهاجمین پر پرواز
مهاجمین hercooles
@مدافعین
مهاجمین lsd-alaf
مهاجمین immortal love
مهاجمین farhan..
مهاجمین khalid1394
مهاجمین voooooo
مهاجمین terminator1995
مهاجمین mhmdali1117
مهاجمین tima19
مهاجمین nik aein
مهاجمین reza2145
@غارت کنندگان
مهاجمین lsd-alaf
مهاجمین immortal love
مهاجمین ژلوفن آبی :|
مهاجمین manoto77
مهاجمین شهرک پیرمردها
مهاجمین ali.ko0cho0lo0o
مهاجمین hercooles
مهاجمین yoyoo
مهاجمین winst0n
مهاجمین pentru ca
@پیشرفت کنندگان
مهاجمین lsd-alaf
مهاجمین immortal love
مهاجمین mahdiikhan
مهاجمین la la la
مهاجمین adolf*hitler
مهاجمین mahnstein
مهاجمین jansakht1
مهاجمین manoto77
مهاجمین zhin63
مهاجمین faghat his

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 شهرک پیرمردها 24386416
2 adolf*hitler 12649354
3 kingmajid01 11267008
4 mahnstein 7982686
5 lsd-alaf 7100229
6 ali.ko0cho0lo0o 6280697
7 ارتش پارسی 4723963
8 immortal love 4652563
9 zhin63 4043434
10 linkinpark 3296860

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 mahyar_88358 11038693
2 ebrahim.d 9479629
3 رگـــــنار لاثبروک 8089590
4 hercooles 7167212
5 ali.ko0cho0lo0o 6330882
6 ارتش پارسی 4948828
7 adolf*hitler 4595999
8 kingmajid01 4022496
9 چیه؟؟ 3396329
10 fideus 2630959

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 شهرک پیرمردها 47468335745
2 adolf*hitler 35728030356
3 ali.ko0cho0lo0o 23761260331
4 mahnstein 19719486683
5 kingmajid01 16994864649
6 lsd-alaf 13300014368
7 dafi 12914016663
8 sukut1 11561413960
9 ارتش پارسی 9126858796
10 hunter2018 9122200517

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 adolf*hitler 50581
2 iran-47 48503
3 ali.ko0cho0lo0o 41337
4 shah47 37314
5 germans 34296
6 zhin63 32796
7 mahnstein 29588
8 شهرک پیرمردها 29533
9 *سنجاقک* 25819
10 *جاویدان* 25072

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 fenriss team 67100190
2 game of thrones 26517203
3 fenriss team1 21357949
4 شهرام ورفقای نارفیق 12916153
5 پــــــــادگــــــان 9415711
6 ۩۩۩ i q 3 0 ۩۩۩ 8255018
7 ۩ ارتش قهرمانان ۩ 7637803
8 black army 6986035
9 pro team 6711225
10 robbers 5309975

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 fenriss team 22006993
2 شهرام ورفقای نارفیق 19229234
3 fenriss team1 16060197
4 dafi 7783181
5 پــــــــادگــــــان 4967308
6 ارتش پارسی 4948828
7 ۩ ارتش قهرمانان ۩ 4093735
8 متحدین 3678380
9 سلام عزیزم 3396327
10 ۩۩۩ i q 3 0 ۩۩۩ 3183998

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 fenriss team 130533468133
2 game of thrones 58388022439
3 شهرام ورفقای نارفیق 26704056573
4 dafi 22132897924
5 fenriss team1 21458918278
6 ۩۩۩ i q 3 0 ۩۩۩ 15712586601
7 pro team 11831328412
8 حال گیری 10088652097
9 robbers 9762096386
10 پــــــــادگــــــان 9602766092

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 fenriss team 490623
2 fenriss team1 340831
3 پــــــــادگــــــان 138004
4 ۩ ارتش قهرمانان ۩ 134096
5 robbers 115039
6 o r g i n a l s 100071
7 bax yaghi بخونید 77749
8 game of thrones 75969
9 ۩۩۩ i q 3 0 ۩۩۩ 67886
10 شهرام ورفقای نارفیق 66410

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 4953

بازیکنان فعال : 0

بازیکنان آنلاین : 0

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 2178 % 44
نجار 429 % 9
منجم 1299 % 26
صنعتگر 637 % 13
معمار 410 % 8